Opvoeding

Veiligheid en Vertrouwen …

Is de eerste cursus die je volgt met een pup, herplaatser of hond met weinig levenservaring. 

De cursus bestaat uit 2 privelessen en 8 groepslessen (+ handouts van alle lessen)

De nadruk ligt op het ontwikkelen van een band waarbij je hond leert dat hij bij jou terecht kan voor veiligheid en dat hij met jou vol vertrouwen de wereld aan kan. 

Dat gaan we bewerkstelligen door inzicht te geven in hondengedrag en hondentaal. We maken een start met het aanleren van wandelen aan een slappe lijn en komen wanneer geroepen. Vanuit een veilige situatie leren we hoe om te gaan met diverse prikkels uit de omgeving, mensen en andere honden. 

Balans & Coordinatie en Hersenwerk voor Honden helpen bij het ontwikkelen  van  lichaamsbewustzijn en vertrouwen in het eigen kunnen. start

Start: 
Doorlopend, je stroomt in een groepsles na de 2 privelessen. De groepslessen zijn op maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond  en zaterdagochtend

Kosten: 125 euro

Opgave: info@hondenschoolrobbedoes.nl

Samen op weg ..
Is de tweede cursus die je kunt volgen met je hond. Heb je de eerste cursus doorlopen … dan ben je van harte welkom bij deze cursus.
Deze cursus bestaat uit 8 groepslessen.
De nadruk in deze cursus ligt op Samen op weg … vanuit Vertrouwen en Veiligheid gaan we nu de wereld in.
Wandelen met Aandacht, hierkomen wanneer geroepen, leren om te leren, inzicht in (puber-)lijf en leden zijn speerpunten maar ook onder andere ook lichaamsverzorging en 'bij de dierenarts' zijn thema's in de les.
Balans & Coordinatie en Hersenwerk voor Honden ondersteunen de geestelijke en fysieke ontwikkeling.

Start: Doorlopend, aansluitend op Veiligheid & Vertrouwen
Kosten: 100 euro
Opgave: info@hondenschoolrobbedoes.nl

Samen Sterk …

Is de derde cursus die je kunt volgen bij Hondenschool Robbedoes. Heb je de eerdere cursussen doorlopen of heb je elders een cursus gevolgd en wil je de band met je hond verder ontwikkelen door lekker samen bezig te zijn … dan kan dat in deze cursus!

De cursus bestaat uit 8 lessen. De nadruk in deze cursus ligt op het verstevigen van de band met je hond … Samen Sterk!

Wandelen met Aandacht en hierkomen wanneer geroepen worden geoefend onder steeds afleidender omstandigheden en met gebruik van sport en spel. 

Balans & Coordinatie en Hersenwerk voor Honden onderhouden de fysieke en geestelijke fitheid.

Start: Doorlopend, aansluitend op Samen op Weg
Kosten: 100 euro
Opgave: info@hondenschoolrobbedoes.nl

Impressie in beeld ...

prev next