Algemene Voorwaarden

 • Betaling aan en/of inschrijven bij Hondenschool Robbedoes is tevens de bevestiging dat de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Hondenschool Robbedoes. 
 • De deelnemer betaalt vooraf door overschrijving voorafgaande aan de activiteit. 
 • Contante betaling kan alleen met nadrukkelijke toestemming van Hondenschool Robbedoes.
 • Bij ‘vooraf overmaken’ dient het totale bedrag uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de workshop en/ of activiteit betaald te zijn. Bij te laat betalen, vervalt de plaats in de workshop en/of activiteit. 
 • Afmelden voor een activiteit:
 • Bij afmelding voor een activiteit wordt nooit geld gerestitueerd door Hondenschool Robbedoes. Deelnemers die zich uiterlijk 48 uur voor aanvang van een activiteit afmelden voor deelname, kunnen op een andere datum, maar binnen een half jaar na afzegging, alsnog deelnemen aan eenzelfde activiteit. Ook kan zijn of haar plaats ingenomen worden door een ander persoon, uitsluitend na overleg met en toestemming van Hondenschool Robbedoes. Meldt een deelnemer zich korter dan 48 uur voor aanvang af, dan vervalt, ongeacht de reden voor afzegging, het recht op deelname. Wel kan zijn of haar plaats ingenomen worden door een ander persoon, uitsluitend na overleg met en toestemming van Hondenschool Robbedoes. 
 • Mocht de deelnemer aan de Opvoedingslessen na de priveles voorafgaand aan de cursus tot de conclusie komen dat de lesmethode niet bij hem/haar past dan wordt voor de  priveles 25 euro in rekening gebracht! 
 • Vervanging bij deelname: Mocht een deelnemer niet mee kunnen doen aan een activiteit, kan hij zijn deelname doorgeven aan een ander persoon. Deze persoon mag uitsluitend na overleg met en toestemming van Hondenschool Robbedoes deelnemen aan de activiteit. Indien de vervanging niet correct is verlopen, behoudt Hondenschool Robbedoes zich het recht voor deze deelname voor aanvang van de activiteit te weigeren. 
 •  Deelname aan de activiteiten van Hondenschool Robbedoes is ten allen tijde voor eigen risico van de deelnemer. 
 • Iedere deelnemer (hond en baas) dient WA verzekerd te zijn. 
 • Hondenschool Robbedoes is niet verantwoordelijk voor materiële en immateriële schade. 
 • Hondenschool Robbedoes is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van goederen. 
 • De deelnemers (hond en baas) moeten in goede conditie zijn. Bij twijfel kan Hondenschool Robbedoes deelnemers uitsluiten van deelname. 
 • De honden dragen bij voorkeur niet slippende halsbanden of tuigen. Geen slipkettingen en prikbanden. 
 • Deelnemers gaan zorgvuldig om met de aangeboden materialen die gebruikt worden tijdens de activiteiten. Mocht er schade ontstaan op de aangeboden materialen, dan wordt dat verhaalt op de veroorzaker. 
 • Inschrijfgelden worden in principe niet gerestitueerd. 
 • Hondenschool Robbedoes hecht grote waarde aan goede omgangsvormen; tussen mensen onderling, dieren onderling en tussen mens en hond. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden en die van hun honden. Hondenschool Robbedoes kan bij ongewenst gedrag besluiten baas en hond uit te sluiten van deelname. Hondenschool Robbedoes beslist wat ongewenst gedrag is.
 • Aangelijnde honden laat men niet met elkaar spelen ter voorkoming van conflicten. 
 • Men aait alleen andermans honden na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. 
 • Hondenschool Robbedoes heeft hart voor de natuur en verwacht dat ook van haar deelnemers. Daarom wordt afval in de afvalbak gedeponeerd en let men goed op open vuur. Rokers doven hun rookwaar zeer zorgvuldig! Deelnemende honden kunnen hun behoeften doen op plekken waar dat is toegestaan. Indien de honden hun behoeften buiten deze plaatsen doen, ruimen hun bazen dit op. 
 • Hondenschool Robbedoes behoudt zich het recht voor de activiteiten wegens weersomstandigheden, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden te annuleren of voortijdig te stoppen. Er zal dan een nieuwe datum worden vastgesteld om de activiteit alsnog door te laten gaan. 
 • Voor workshops die i.s.m. derden worden georganiseerd, gelden er aanvullende voorwaarden. Deze staan vermeld bij de betreffende workshop. 
 • Hondenschool Robbedoes behoudt zich het recht voor foto’s of ander beeldmateriaal, gemaakt tijdens de door haar georganiseerde activiteiten, te gebruiken voor promotiedoeleinden van Hondenschool Robbedoes. 
 • Afwijkende voorwaarden dienen schriftelijk te zijn vastgelegd en gelden alleen voor die specifieke situatie