Balans & Coordinatie

Bij Hondenschool Robbedoes

Bij Hondenschool Robbedoes worden de Balans & Coordinatie trainingen gegeven door Marieke Smit, Level 3 gecertificeerd instructeur, De trainingen bestaan uit een aantal soorten oefeningen en combinaties daarvan uit de volgende segmenten:

 • Cavaletti 
 • Gymnastiek
 • Plankenparcours/voetplaatsing
 • Balansballen
In een workshop of cursus bekijken we per hond wat kan en werkt voor de desbetreffende hond. Er is bij de oefeningen geen sprake van dwang en de hond bepaald ten alle tijde wat zijn grenzen zijn. Het zijn trainingen waarbij er heel veel wordt gekeken naar de fysieke (en geestelijke) mogelijkheden en grenzen van de hond en hoe deze worden aangegeven.

In de les ….

In de opvoedingslessen van Hondenschool Robbedoes komt Balans & Coordinatie aan bod, we gebruiken de diverse oefeningen om vertrouwen in lijf en leden te vergroten en de honden meer lichaamsbewust te maken.


Voor Pups.....

In deze lessenserie werken we met de pup (tot 6/8 mnd) aan een groeiend inzicht in lijf en leden. In duolessen gaan we met 2 pups en hun verzorgers bezig met uitdagingen gericht op een beter lichaamsbesef mbv balans en coördinatie, aan de hand van de oefeningen krijg je inzicht in de mogelijkheden, beperkingen en grenzen van jouw pup en hoe je ervoor kunt zorgen dat je binnen dit kader je pup uitdaagt, stuurt en begrensd. In vergelijking met de 'normale' puppycursus ligt in deze cursus de focus nog iets meer op de fysieke ontwikkeling. Door de kleine groepjes kunnen we de oefeningen zoveel mogelijk toespitsen op het individu en is er ook veel ruimte voor eigen inbreng.

Aantal lessen: 6

Kosten: 125 euro

Wanneer: op aanvraag

prev next
prev next

Voor Pubers ....

Deze lessenserie ligt de focus op de veranderingen en ontwikkelingen in en van het puberlijf (6/8 mnd - 18/24 mnd). In duolessen gaan we met 2 pubers en hun verzorgers bezig met de uitdagingen die de veranderingen en ontwikkeling van het puberlijf met zich meebrengen. Mbv de oefeningen krijgen we zicht op de mogelijkheden, beperkingen, grenzen en ontwikkelingsfases van jouw puber en hoe je jouw puber zo goed mogelijk kunt voorbereiden op een actief leven. Door de kleine groepjes kunnen we de oefeningen zoveel mogelijk toespitsen op het individu en is er ook veel ruimte voor eigen inbreng. 

Aantal lessen: 6

Kosten: 125 euro

Wanneer: op aanvraag


Als priveworkshop ...

In een priveworkshop gaan we aan de slag met dat wat jouw hond nodig heeft. We passen de oefeningen aan aan jullie specifieke vraag en aandachtspunten. Deze workshop is gericht op het op weg helpen naar dat wat je zelf kunt gaan doen en hoe je zelf Balans en Coordinatie kunt gebruiken voor jouw hond. De oefeningen die we daarvoor gebruiken zijn cavalatti, gymnastiek, een plankenparcour en balanskussens. Je krijgt met deze cursus inzicht in de fysieke mogelijkheden van je hond en de aandachtspunten. 

Wanneer: op aanvraag
Kosten: 50 euro

Als privelessenserie … 

Als de priveworkshop maar de lessenserie is meer gericht op een bepaald doel: 

 • opbouw of herstel spierkracht/bewustzijn
 • revalidatie (i.s.m. behandelend therapeut/arts), 
 • vergroten van zelfvertrouwen/lichaamsbewustzijn)
Aantal lessen: 4
Wanneer: op aanvraag
Kosten: 135 euro 

    

Als groepsworkshop …

In een stap voor stap workshop van ongeveer 2 uur gaan we bezig met één of een aantal segmenten van Balans en Coordinatie. Afhankelijk van de soort workshop behandelen we een segment meer of minder diepgaand. 

Mogelijkheden:

 •  Cavaletti + Gymnastiek
 •  Plankenparcours/voetplaatsing
 •  Balanskussens + Gymnastiek
 •  Van alles wat.
Wanneer: op aanvraag
Kosten: 40 euro
prev next

Oorsprong

De oefeningen van Balans & Coordinatie zijn oorspronkelijk afkomstig uit de fysiotherapie, waar ze werden gebruikt om de spieren te versterken na een operatie of tijdens de revalidatie.  Dit werd gedaan met passieve en actieve oefeningen. 

In de passieve oefeningen werden spieren en gewrichten gestrekt en bewogen met als doel een betere doorbloeding en focus op het instand houden en verbeteren van de mobiliteit van spieren en gewrichten. In de actieve oefeningen werd de hond uitgedaagd, middels het in bepaalde posities brengen van het lijf, om zijn balans te houden. Daarnaast werden de honden op een balanskussen geplaatst (?!) om hun balans te leren houden op een onstabiel oppervlak. Ook de coördinatie werd verbetert (gelijktijdig met de spierkracht) middels het lopen over cavaletti. 

Het resultaat was:

 • meer balans
 •  toename van de spierkracht in de ledematen en de romp
 •  verbeterde coördinatie
Vanuit de Sporthonden kwam de vraag naar meer van dit soort oefeningen want …. voorkomen is beter dan genezen!!

Sam Turner

Rond 2010 ontwikkelde Sam Turner vanuit deze vraag Balans & Coordinatie: een training met oefeningen ter verbetering van de rompstabiliteit, kracht in de kleine spiergroepen, conditie en coördinatie.  In eerste instantie waren de oefeningen puur gericht op de vaardigheden voor de sport maar al gauw bleek dat verbetering van deze vaardigheden een grote impact heeft op iedere hond: meer vertrouwen in lijf en kunnen vergroot het vertrouwen in het algemeen! Door de oefeningen vaak te zien en uit te leggen verbeteren deze trainingen het inzicht in het hondenlijf.