Positive Reinforcement Training

Manifesto

 

geschreven door:        Emily Larlham              www.dogmantics.com

vertaald naar NL door: Annieke Lamers         www.kiaraluna-clickertraining.nl

 

Waarom een nieuwe term?

Er bestaat een vorm van training voor dieren zonder gebruik van intimidatie, confrontatie, geweld, berispingen of dominantie. Deze geweldloze manier van training heeft vele namen gehad: onder andere “Clicker Training”, “Positieve Training”, “Positieve Bekrachtiging Training” en “Het Beloonsysteem”. Toch is het nodig dat er een nieuwe naam komt. Een naam die duidelijker, meer specifiek en inspirerend is. Dat is nodig omdat de namen hierboven de afgelopen jaren zo vrijblijvend gebruikt zijn dat ze hun originele betekenis verliezen.

 

Hoe is dit gebeurd?

Trainers die dwangmethoden gebruiken, integreren soms ook een clicker (een geluidmaker die gewenst gedrag markeert) in hun training en noemen zichzelf dan “Clicker Trainers”. Trainers die pijnlijke of intimiderende methoden gebruiken, vullen hun training aan met voedsel en speeltjes als beloning en noemen zichzelf ʻBeloningsgerichte Trainersʼ of ʻPositieve Belonings Trainersʼ. Het is nu al mogelijk dat een hondeneigenaar op zoek gaat naar de hulp van een trainer die claimt ʻPositiefʼ te zijn, om vervolgens te ontdekken dat die trainer regelmatig fysiek geweld tegen dieren gebruikt.

 

Emily Larlham:

‘Ik stel een nieuwe term voor, die trainers en publiek kunnen gebruiken om te verwijzen naar deze vorm van moderne training - een trainingssysteem dat niet alleen humaan, barmhartig en betrouwbaar is, maar ook gebaseerd op de laatste wetenschappelijke studies. Omdat deze vorm van training steeds de nieuwste en meest betrouwbare wetenschappelijke informatie gebruikt, en omdat het een evolutionaire beweging naar een harmonieuzere relatie tussen mensen en de dieren die met hen leven bewerkstelligt, stel ik voor om deze manier van training voortaan Progressive Reinforcement (Progressieve Bekrachtiging) Training te noemen’.

 

Progressive Reinforcement Training betekent:

1)    Het gebruiken van slechts 2 van de 4 mogelijke types Operante Conditionering:  Positieve Bekrachtiging en, in veel mindere mate, Negatieve Correctie.

 De essentie van Operante Conditionering is een proces waardoor dieren leren door de gevolgen van hun acties. Een gevolg wordt een ʻbekrachtigingʼ genoemd als het gedrag erdoor toeneemt, of een ʻcorrectieʼ als het gedrag erdoor afneemt. Er zijn vier categoriën (of ʻquadratenʼ) binnen Operante Conditionering: Positieve Bekrachtiging, Negatieve Correctief, Positieve Correctie en Negatieve Bekrachtiging. De twee categoriën die Progressive Reinforcement Trainers niet opzettelijk gebruiken zijn Positieve Correctie en Negatieve Bekrachtiging.

 Positieve Bekrachtiging betekent simpelweg dat je het gedrag van een dier kan bekrachtigen door hem toegang the geven tot iets wat het dier als bekrachtigend ervaart - oftewel, iets wat maakt dat het dier zijn gedrag waarschijnlijk in de toekomst zal herhalen (dit kan voer zijn, een speeltje of toegang tot een bepaalde omgeving, kortom alles wat de hond als beloning ervaart).

 Voorbeeld: Als je hond komt wanneer jij hem roept, dan geef je hem iets lekkers, je

gooit een bal, of je stuurt de hond weer weg om met andere honden te spelen.

Nog een voorbeeld: Je staat de hond toe om iemand gedag te zeggen - ALS hij op weg

naar die persoon aan een losse lijn loopt, zonder te trekken.

 

Negatieve Correctie betekent het verwijderen of voorkomen van toegang tot iets wat het dier als bekrachtigend ervaart, zodat het gedrag in de toekomst waarschijnlijk minder wordt. Negatieve Straf wordt vooral gebruikt wanneer je een fout in je training hebt gemaakt.

Voorbeeld: Als je een hond aan het leren bent niet tegen mensen op te springen,

dan bekrachtig je eerst het niet-opspringen in spannende situaties, en als de hond dan

toch springt, dan besteedt je even geen aandacht aan de hond (bij de ene hond blijf je

stokstijf staan, zonder de hond aan te kijken, bij de andere hond draai je hem je rug

toe). Door het ontzeggen van jouw aandacht gebruik je Negatieve Straf. Als je

daarintegen een hond probeert te leren niet tegen je op te springen door alleen maar

Negatieve Straf te gebruiken (je aandacht voor de hond wegnemen) - dan kan de hond

gefrustreerd raken. Het is waar dat als de hond ontdekt dat opspringen geen aandacht

oplevert, hij een ander gedrag zal proberen - maar een hond zal eerder kiezen voor

hoger springen, blaffen, piepen of zelfs zijn tanden gebruiken, in plaats van rustig staan

of zitten om aandacht te krijgen. Door de hond eerst te belonen voor het gedrag wat je

wél wilt, geef je de hond de mogelijkheid om te kiezen voor het beloonde gedrag als

ander gedrag niet werkt.

 

2)    Het bekrachtigen van gewenst gedrag, onderbreken van ongewenst gedrag met een positief bekrachtigd ʻhierʼ of aandacht geluidje, bekrachtigen van gedrag wat onverenigbaar is met ongewenst gedrag en het gebruik van management van de omgeving van het dier om te voorkomen dat ongewenst gedrag wordt bekrachtigd.

Een voorbeeld: Als je de hond wilt leren niet op de bank te liggen, dan leer je de hond

eerst wat je wél wilt. Oftewel, je leert hem om op zijn eigen plaats (mand, kleed etc.) te

gaan liggen. Als hij dan probeert om op de bank te klimmen, dan onderbreek je hem en

stuur je hem naar de juiste plaats zodat het op de bank klimmen niet bekrachtigd wordt.

Tijdens het leerproces gebruik je ook management en voorkomen van fouten; als je niet

thuis bent, blokkeer je de toegang tot de bank, omdat hij waarschijnlijk zal kiezen voor

op de bank liggen - en ervoor bekrachtigd worden - als jij er niet bent.

Het conditioneren van je hond om te reageren op een positief bekrachtigd

aandachtssignaal of komsignaal is gemakkelijk. Daarna kun je dit geluid of signaal

gebruiken om ongewenst gedrag te onderbreken, zodat de hond niet bekrachtigd wordt

voor het vertonen van dat gedrag en zodat het gedrag in de toekomst minder voorkomt.

 

3)    Gebruik van humane, effectieve, respecvolle training gebaseerd op het nieuwste wetenschappelijk bewijs.

 

4)    Rekening houden met de emotionele staat en het stressniveau van het dier.

Trainers die gebruik maken van Progressive Reinforcement, lezen de lichaamstaal van een dier zo goed als ze kunnen om stress- of opwindings-signalen

tijdig te herkennen en hier hun trainingsaanpak op aan te passen.

 

5)    Het gebruik van een markeersignaal om te trainen, of dat nu een clicker, een ander geluidssignaal, je stem of aanraking, of een visueel markeersignaal is. Of juist geen markeersignaal gebruiken en in plaats daarvan het dier bekrachtigen door iets lekkers direct in de bek te stoppen.

 Een markeersignaal kan gebruikt worden om heel precies gedrag aan te wijzen. Dit vertelt het dier dat wat hij op dat precieze moment doet, hem een bekrachtiging zal opleveren.

Bijvoorbeeld: Als de hond zit, kan de trainer clicken terwijl de hond zit, en daarna de

hond iets lekkers geven. Of de trainer zegt ʻYes!ʼ in een opgewekte toon als de hond zit

en voert de hond dan iets lekkers, of laat de hond vrij om een speeltje te pakken, of om

naar buiten te gaan.

Het bekrachtigen van gedrag is ook zonder markeersignaal mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld de hond iets lekkers geven voor het kijken naar een andere hond, waardoor je zijn emotionele reactie op de andere hond verandert. Dit heet Klassiek Conditioneren. Je kunt je hond ook bekrachtigen voor in huis of buiten rustig liggen, door iets lekkers tussen zijn poten te gooien als hij niet met jou bezig is. De hond leert dat rustig liggen hem iets oplevert, en daardoor zal het gedrag in de toekomst vaker voorkomen.

 

Progressive Reinforcement Training betekent dat je je uiterste best doet om bovenstaande richtlijnen aan te houden - niet alleen tijdens officiële training, maar 100% van de tijd die je met een dier doorbrengt.

 

 

 

 

Progressive Reinforcement Training betekent niet:

 1)    Het opzettelijk gebruiken van Positieve Straf of Negatieve Bekrachtiging, of dat nu op zichzelf staat of in verhouding tot de andere categoriën van Operante Conditionering.

Positieve Straf betekent opzettelijk het dier iets aandoen of een straf aan zijn omgeving 

toevoegen om daarmee te zorgen dat gedrag in de toekomst

waarschijnlijk minder  of niet meer voorkomt.

                        Voorbeelden:  Citronella in het gezicht van de hond spuiten als hij blaft,

Schreeuwen tegen de hond als hij zonder toestemming overeind komt uit een Af en Blijf.

Negatieve Bekrachtiging  betekent het verwijderen van een correctie om het gedrag van een  dier te bekrachtigen.

Voorbeelden: De continue schokfunctie van een elektrische halsband gebruiken

totdat de hond naar je toe komt en daarmee stoppen als hij komt.,

De hond duwen totdat hij gaat liggen en daarmee stoppen als hij ligt.

 2)    Je stem, aanraking of lichaamstaal gebruiken om een dier te intimideren.

                         Voorbeelden: staren naar een dier, opzettelijk over hem heen hangen, duwen, trekken,

je stem op intimiderende wijze gebruiken om gedrag te onderdrukken

3)    Opzettelijk negeren van het stressniveau en de stress-signalen van een dier.

4)    Het erop na houden van egoïstische, onbereikbare doelen voor je training.

 

 Een toewijding aan Progressive Reinforcement betekent dat je nooit opzettelijk de

intimiderende tactieken hierboven gebruikt - nooit in je training, en nooit wanneer je tijd doorbrengt met een dier.

 

Waarom geen Positieve Correctie en Negatieve Bekrachtiging gebruiken?

Om wetenschappelijke, morele en ethische redenen.

Het gebruik van deze vormen van conditionering kan ongewenste bijwerkingen hebben,

naast het trauma wat ze het dier aandoen.

 

De vele problemen met het gebruik van Positieve Correctie en Negatieve Bekrachtiging:

 *Zonder perfecte timing, intensiteit en consequentie komt de ʻtrainingʼ neer op niets minder dan mishandeling.

*Het dier leert om de straffer te ontwijken om toch ongewenst gedrag te kunnen uitvoeren.

*Deze technieken kunnen onomkeerbare emotionele schade aan het dier toebrengen.

*Positieve Correctie kan stresshormonen, opwinding en agressie verhogen.

*Dieren kunnen gewend raken aan Positieve Correctie -

dit betekent dat de intensiteit van de straf steeds zwaarder moet worden

om nog enig effect te sorteren als het dier eraan gewend raakt.

*Je kunt de emotionele reactie van een dier om kinderen,

volwassenen of andere dieren of dingen als bekrachtigend te ervaren

niet veranderen met Positieve Correctie; je kunt alleen gestraft gedrag onderdrukken.

*Positieve Correctie kan zorgen dat een hond geen waarschuwingssignalen meer laat zien voordat zo gestrest is dat hij bijt.

*Honden die met straf getraind worden kunnen zich gevangen voelen door hun geleiders,

omdat de beslissing om een Blijf af te breken of bij de geleider weg te gaan

(bijvoorbeeld om een vervelend kind te ontwijken) straf kan veroorzaken.

Dieren die het gevoel hebben niet te kunnen ontsnappen, zullen eerder bijten dan ontwijken.

*Opzettelijke straf kan het gedrag wat je wilt stoppen juist doen toenemen,

omdat straf inhoud dat je de hond op een of andere manier aandacht geeft.

*De aanwezigheid van de straffer wordt minder bekrachtigend voor het dier.

Als je straf met je dier gebruikt is het moeilijker om te winnen van andere bekrachtigende zaken in de omgeving.

Je hond zal dan andere stimuli in de omgeving meer bekrachtigend vinden dan jou,

omdat de hond je steeds meer met straf associeert en steeds minder met beloning.

*Honden die getraind zijn met Positieve Correctie,

vinden het moeilijk om zelf gedrag aan te bieden wanneer jij dat vraagt,

waardoor complexe gedragingen moeilijk te trainen zijn.

*Geleiders die Positieve Correctie gebruiken, zullen hun dieren eerder en gemakkelijker straffen in de toekomst,

omdat straf een Positieve Bekrachtiging wordt voor de geleider.

Met andere woorden, Positieve Straf gebruiken verandert je eigen gedragspatronen.

Om Negatieve Bekrachtiging te kunnen gebruiken, moet je altijd eerst Positieve Correctie gebruiken.

 

Tot besluit;

Progressive Reinforcement Training is geen toegeeflijke vorm van training.

De trainer zorgt ervoor dat elk gedrag consequenties heeft en draagt de rol van sympathieke leider en gids,

door gebruik te maken van deze ethische en op wetenschappelijk bewijs gestoelde methodes.

 

 

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK